U većini društava, brak se smatra ključnom društvenom institucijom i osnovom porodice. Međutim, svi društveni entiteti suočavaju se i s aspektima njegovog razrješenja.

Razvod je jedan od najčešćih načina za okončanje braka. U Srbiji, u proseku, za svaka tri nova braka dolazi do jednog razvoda.

Razvod zahteva prilagođavanje novonastalim okolnostima. Međutim, iskusni i dobri advokati za razvod braka mogu umanjiti stres i pomoći vam da lakše i brže okončate ceo proces.

Suočavanje s izazovom razvoda braka

Nakon što shvate da njihov zajednički život više nije moguć, a odnosi između supružnika su se izuzetno pogoršali, razdvojeni partneri suočavaju se s izazovom – kako započeti razvod braka. 

U nekim slučajevima, moguće je obaviti razvod bez angažovanja advokata, dok je u drugima vrlo preporučljivo imati pravnu podršku.

Razvod može brzo postati otvoreni sukob između supružnika, s razornim posledicama na psihičko, emocionalno i finansijsko stanje. Zato je važno ne čekati da sporovi sa supružnikom eskaliraju.

Faktori koji utiču na tok razvoda

Kako će razvod proteći zavisi od mnogo faktora, uključujući volju drugog supružnika za saradnju, prisustvo zajedničke dece i imovine. Kada drugi supružnik želi sarađivati tokom razvoda, to će biti od koristi za obe strane i ubrzati postupak.

Međutim, ukoliko druga strana nije voljna za saradnju ili postizanje razumnog dogovora, i ne želi sporazumni razvod braka, tada ćete se suočiti s brakorazvodnom parnicom, za šta će vam pravni savet i zastupanje biti od koristi.

Motivacija za popravku odnosa ili brz razvod

Konsultovanje advokata nakon razlaza sa bračnim partnerom, čak i pre samog razlaza, ima mnoge prednosti. Upoznavanje sa pravnim opcijama pomoći će vam da donesete ispravne odluke i izbegnete nepotrebne greške.

Advokat za razvod braka može da vas podstakne da uložite napore u vašu vezu umesto da se odmah odlučite za razvod, ukoliko postoje izgledi za pomirenje.

Ipak, ako ste odlučili da želite brz razvod bez povratka, advokat će vam pružiti korisne savete i zastupanje tokom brakorazvodnog postupka, bez obzira da li se radi o postupku za sporazumni razvod ili parnici za razvod braka.

Koji su uzroci koji mogu dovesti do prekida braka?

U Srbiji, zakon predviđa nekoliko razloga za razvod:

 1. Ozbiljan i trajan poremećaj odnosa u braku – To znači da su problemi u vezi prisutni već duže vreme i nema naznaka da će se rešiti.
 2. Stvarna nemogućnost ostvarivanja zajedničkog života – Ovo podrazumeva da nikada nije došlo do uspostavljanja zajednice života, privređivanja i trošenja, ili da je ta zajednica prekinuta, a nema izgleda za obnovu funkcionalnog braka.

Ukoliko se suočavate s ovim razlozima, postupak razvoda braka možete pokrenuti samostalno ili uz pomoć advokata, bilo putem sporazuma ili tužbe.

Takođe, razlozi za poništavanje braka mogu biti:

 • Brak koji nije zaključen u propisanom obliku pred matičarem.
 • Nepostojanje saglasne izjave volje za sklapanje braka.
 • Postojanje bračnih smetnji.

Bračne smetnje uključuju:

 • Situaciju kada je neko već u braku prilikom sklapanja novog braka.
 • Nesposobnost za rasuđivanje u trenutku zaključenja braka.
 • Maloletstvo ispod šesnaest godina u trenutku sklapanja braka.
 • Krvno srodstvo do određenog stepena.

Takođe, važno je napomenuti da brak može biti poništen ukoliko je sklopljen s drugim prikrivenim ciljem, a ne u cilju ostvarivanja zajedničkog života partnera.

Kako započeti razvod braka?

Odgovor na ovo pitanje je jednostavan – razvod braka se može pokrenuti na dva načina:

 • Putem tužbe pred sudom ili
 • Putem sporazumnog predloga takođe pred sudom.

U prvom slučaju, pokreće se postupak tužbom koju treba pripremiti, potpisati i predati nadležnom sudu. Sporazumni razvod braka, s druge strane, zahteva pripremu, potpisivanje i podnošenje predloga za sporazumni razvod braka nadležnom sudu.

Ovaj postupak uključuje potrebne elemente i potpise strana ili njihovih punomoćnika, nakon čega se sve predaje nadležnom sudu.

Za vođenje postupka razvoda braka nadležan je parnični – osnovni sud (odeljenje za porodične sporove), dok se žalbe podnose apelacionom sudu.

Sud mesta prebivališta ili boravišta tuženog ima nadležnost za razvodne sporove, uključujući i sud na području poslednjeg zajedničkog prebivališta bračnih partnera, dok se za sporazumni razvod nadležan sud nalazi na području gde oba ili jedan od partnera ima prebivalište, ili gde su bračni partneri poslednje živeli zajedno.

Šta podrazumeva pokušaj pomirenja i nagodbe?

Pokušaj pomirenja je obavezan u postupku razvoda braka, osim ako obe strane jasno izraze da ne žele pomirenje ili ako je jedan supružnik nesposoban za rasuđivanje ili mu nije poznata adresa boravišta.

Sud je taj koji je zadužen za sprovođenje procesa pomirenja, a ukoliko se oba supružnika slože, taj zadatak može biti poveren i centru za socijalni rad ili nekoj drugoj instituciji.

Ako se postigne pozitivan ishod tokom pomirenja, sud će smatrati da je tužba povučena. Međutim, ukoliko pomirenje ne uspe, sledi pokušaj nagodbe u vezi sa pitanjima o deci, alimentaciji, raspodeli imovine i drugim bitnim stvarima.

Postignuta nagodba će biti zvanično uneta u presudu, a njena svrha je da spreči eventualne nesuglasice među bivšim partnerima u budućnosti.

Ukoliko nagodba ne bude postignuta, sud će doneti odluku prema svojim saznanjima i u skladu sa zakonom, s posebnim osvrtom na najbolji interes dece.

Važno je napomenuti da u postupku razvoda braka prisustvo supružnika na sudskim ročištima nije obavezno.

Koliko dugo traje razvod braka?

Vreme koje je potrebno za sporazumni razvod braka je obično kratko i završava se na jednom ili dva ročišta pred sudom.

Međutim, postupak razvoda braka po tužbi može trajati duže, u zavisnosti od specifičnosti slučaja, suprostavljenosti zahteva i načina zastupanja od strane advokata punomoćnika.

Iako sud obično zakazuje prvo ročište u roku od 15 dana od podnošenja zahteva, postupak može biti usporen zbog preopterećenosti suda velikim brojem predmeta.

Razvod braka i pitanja koja se tiču dece smatraju se hitnim po zakonu, pa postupajuće sudije moraju delovati brzo. 

Koliko košta razvod braka u Srbiji?

Advokatska tarifa propisuje cene usluga koje svi advokati primenjuju, uključujući i razvod braka. U skladu sa Tarifom o nagradi i naknadi troškova za rad advokata, za podnošenje zahteva za razvod, naknada advokatu je 16.500 dinara, a za zastupanje na ročištu je 18.000 dinara.

Moguće je dogovoriti drugačiju cenu, uz saglasnost advokata i opravdane okolnosti.

Uz naknadu advokatu, postoji i sudska taksa koja se plaća prilikom podnošenja tužbe za razvod braka i iznosi 2.660 dinara. Isti iznos se plaća i prilikom podnošenja Sporazuma o razvodu.

S obzirom na različitost svakog razvoda, najbolje je konsultovati advokata za tačne troškove razvoda braka.

Ko snosi sudske troškove za razvod braka?

Raspodela troškova razvoda braka među strankama razlikuje se od drugih postupaka. U našoj zemlji, ne zahteva se krivica kao uslov za razvod, pa nema klasičnih gubitnika ili pobednika koji će snositi sve troškove.

Sud će odlučiti kako će se troškovi podeliti između stranaka. Početna taksa za podnošenje sporazumnog zahteva za razvod braka ili tužbe iznosi 2.600 dinara, a isti iznos se plaća i za izdavanje presude.

Uobičajeno, svaka stranka snosi sopstvene sudske troškove, osim ako sud drugačije ne odluči ili zakon ne propisuje drugačije. Takođe, troškovi i honorar advokata za zastupanje i podnošenje dokumenata obično padaju na svaku stranku posebno.

Foto: freepik.com