O sajtu


Informativni portal Dnevnenovine.rsje pokrenut kao odgovor na potrebu brzog i jednostavnog pristupa najnovijim vestima i u osnovi je agregator, odnosno “čitač” fidova sa onlajn izdanja dnevne štampe i odabranih informativnih portala.
Funkcionalnost portala bi mogli sažeti u sledećem “Sve najnovije vesti na jednoj stranici”. Na početnoj stranici vesti se automatski preuzimaju u blokove sa naslovima, koji su ujedno i linkovi ka orginalnom izvoru vesti.
Posetilac na početnoj stranici pogleda naslove vesti, ako ga neka vest zainteresuje, prelaskom miša preko naslova otvara se pop-up prozor sa kratkim sažetkom, odnosno klikom na naslov može nastaviti čitanje.


Dnevne novine