Uslovi korišćenja


 

Uvod

Portal Dnevnenovine.rs (u daljem tekstu “portal”) je agregator vesti, odnosno “čitač” fidova sa onlajn izdanja dnevne štampe i odabranih informativnih portala i servis za objavljivanje saopštenja.

1. Preuzimanje vesti sa drugih onlajn izvora

Portal na naslovnoj strani preko RSS (Atom) tehnologije preuzima naslove vesti u neizmenjenom obliku sa kratkim sažetkom i obaveznim linkom ka orginalnom izvoru.

Preuzeti sadržaj sa drugih izvora nije vlasništvo portala.

Za tačnost preuzetih podataka odgovornost snosi izvor odnosno vlasnik sadržaja.

2. Objavljivanje saopštenja

Otvaranjem korisničkog naloga na adresi https://dnevnenovine.rs/pr/ saglasni ste sa uslovima navedenim u prilogu:

Saopštenja prijavljenih korisnika portala odnosno autora biće objavljena na adresi: https://dnevnenovine.rs/pr/

Da bi saopštenje bilo objavljeno autor mora da izvrši plaćanje preko PayPal-a ili SMS servisa prema utvrđenim tarifama na sledećoj adresi https://dnevnenovine.rs/pr/placanje/

Portal nije u obavezi vraćanja prethodno uplaćenih sredstava ako objavljeno saopštenje nije u skladu sa tačkom 5. Nedozvoljeni sadržaji.

Za tačnost saopštenja ogovara autor saopštenja odnosno vlasnik sadržaja.

Portal ne snosi odgovornost za sadržaj saopštenja.

Portal zadržava pravo da odstrani bilo koje saopštenje za koje utvrdi da nije u skladu sa uslovima korišćenja, kao i pravo na manje korekcije saopštenja. Pod manjim korekcijama podrazumevaju se korekcije vezane za pravopis i manje tehniče ispravke kao što je prelom teksta i razmeštaj slika na saopštenju.

3. Preuzimanje sadržaja sa portala

Sadržaj portala se objavljuje pod CreativeCommons licencom 3.0.

Objavljeni sadržaj je slobodan za pregledanje i preuzimanje od strane svih posetilaca portala uz obavezu navođenja Vlasnika saopštenja i/ili linka saopštenja.

Portal nije nije odgovoran za objavljene sadržaje saopštenja.

4. Politika privatnosti

Podaci iz korisničkih naloga na portalu ne ustupaju se trećim licima, osim u slučaju podataka koje korisnici prilažu uz objavljena saopštenja.

5. Nedozvoljeni sadržaji

Vlasnik sadržaja se slaže sa uslovima objavljivanja na portalu koji ne dozvoljava objavljivanje sledećih sadržaja:

5.1 Rasizam, nasilje nad ljudima i životinjama, govor mržnje, omalovažavanje na osnovu pola, religije, seksualne orijentacije i sve forme vulgarnog izražavanja.

5.2 Prikazivanje pornografskog i erotskog sadržaja u bilo kojoj formi.

5.3 Objavljivanje ličnih informacija o maloletnim osobama bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja.

5.4 Objavljivanje ličnih podataka trećih lica bez prethodne dozvole istih lica.

5.5 Objavljivanje bilo kakvih informacija koje nisu u skladu sa važećim zakonima.

5.6 Dupliranje sadržaja i spamovanje.

5.7 Objavljivanje veza (linkovanje) ka eksternim sadržajima prethodno navedenim u tačkama od (5.1 – 5.6).

U slučaju pokušaja objavljivanja nedozvoljenih sadržaja portal zadržava pravo da blokira/obriše korisnički nalog sa kojeg je poslat nedozvoljeni sadržaj.