Za objavljivanje potrebno je da izvršite plaćanje preko PayPal servisa.
Pre nego što izvršite plaćanje proverite da li je vaša objava u skladu sa našim uslovima korišćenja

Cenovnik

Usluga Cena
1 objava 3 $
2 objave 5 $
3 objave 6 $
10 objava 15 $

Plaćanje za: