Udruženje Institut za borbu protiv korupcije održao je još jednu u nizu akcija anketiranja građana o tome koliko je korupcija rasprostranjena u Srbiji i da li je krajnje vreme da se kako nadležni državni organi, tako i svi mi ozbiljnije pozabavimo ovom temom.

Institut-za-borbu-protiv-korupcijeAkcija je ovaj put održana dana 17. 01. 2016. u prostorijama tržnog centra Big. Zainteresovanost građana je bila ogromna i to samo pokazuje koliko je ova tema bitna za sve građane Republike Srbije. Ovo je peta u nizu akcija našeg udruženja i svojesvrsna najava za ozbiljan rad na polju suzbijanja i osude koruptivnog delovanja do strane svih slojeva društva u našoj zemlji. Rezultati ankete su više nego poražavajući i jasno su pokazali da se više od 90% ljudi u Srbiji susretalo sa koruptivnim aktivnostima, a da su mnogi i sami učestvovali u korupciji. Odlučni smo da akcije nastavimo i da dobijemo podršku što većeg broja ljudi i da ih animiramo na zajedničku borbu protiv korupcije. Ova pojava se mora suzbiti, ona izjeda naše društvo i mi se nećemo zaustaviti dok se ovaj problem ne shvati ozbiljno od strane kako državnih organa, tako i svih građana Republike Srbije. Moramo da zajednički utičemo da se već počinjena dela korupcije procesuiraju i da se odgovorni izvedu pred lice pravde, da se sudski procesi ne odugovlače godinama. Borba se nastavlja…