Značaj DPF filtera

Sam izraz DPF filter nije pravilan, zato što DPF na engleskom znači „Diesel Particulate Filter“. Dakle, reč filter je već uključena u skraćenicu pa je ovde suvišna. Međutim, kako bismo čitaoci razumeli obu problematiku, koristiće se ovaj nepravilan izraz. Kod francuskih vozila, ovaj filter se naziva FAP.  

Čovek često nesvesno ili svesno uništava životnu okolinu. Iz tog razloga, povećali su se ekološki normativi i kada su u pitanju savremeni automobili. Naime, jos početkom osamdesetih godina prošlog veka, u SAD-ama postavljeni su prvi standardi za korišćenje DPF-a. Prvo su korišćeni isključivo na radnim mašinama, a kada se pokazala efikasnost ovog sistema, polako je počela njegova primena i na motornim vozilima. Tom prilikom su nastala i pravila po kojima je svako vozilo koje koristi dizel gorivo moralo da ima i DPF filter. To je dovelo do toga da već od 2001. godine krene postepeno uvođenje filtera na nova vozila, a od 2006. godine počinju da se masovno ugrađuju. Zadatak DPF filtera jeste da smanji izbacivanje kancerogenih čestica u atmosferu, i na taj način se više vodi računa o zaštiti životne sredine, tako da danas ne postoji novi dizelaš koji nema DPF filter. 

Kako prepoznati problem sa DPF filterom?

Savremeni automobili poseduju sisteme koji vode računa o svim parametrima rada vozila, a tako i o radu DPF-a. Ovakav filter poseduje na sebi šest senzora koji vode računa o stanju izduvnih gasova koji na taj način dolaze iz motora. Zahvaljujući tim senzorima, centralni računa automobila prepoznaje samo stanje u filteru, mereći pritisak u komorama ispred i iza filtera, kao i nivo čađi i pepela u sistemu. 

Onog trenutka kada je nivo čađi veći nego što pasivna regeneracija može da reši i kada na taj način filter dođe u kritičnu zonu, računar pomoću signalnih lampica sugeriše vozaču da započne dužu vožnju pri većoj brzini. Na taj način se povećava temperatura u DPF filteru i sprovodi se aktivna regeneracija. Međutim, i pri takvom upozorenju, vrlo često se dešava da vozači ne ispoštuju preporuku svog automobila i ne pomognu mu u regeneraciji filtera, što dovodi do toga da se filter prepuni česticama čađi, i onda je potrebno kupiti novi filter, ili čišćenje u servisu. U slučaju čišćenja DPF filtera u servisu, vrlo je važno da se očisti na pravi način, upotrebom odgovarajućih sredstava, jer u suprotnom može biti trajno uništen. Cena čišćenja dpf filtera je mnogo manja od kupovine novog.

Čišćenje DPF filtera prilikom vožnje

Automobil koji poseduje DPF filter može samostalno da ga očisti, tako što će povremeno da spali čađ koja se sakupila u filteru. Problem je u tome što ovaj proces zahteva određene uslove koji zavise od modela i motora, kao i od stanja samog filtera, tako da je generalizacija nezahvalna. Međutim, i pored toga, mnogi stručnjaci smatraju da je neophodno voziti najmanje 30 minuta brzinom od najmanje 60 km/h, i da pritom broj obrtaja motora bude od 3000 do 3500 po minutu. 

Na samom kraju, vrlo je važno voditi računa o redovnom čišćenju DPF filtera, jer cena iznosi i po nekoliko hiljada evra. S obzirom na to, postoje brojni servisi koji se bave ovom problematikom, pa je cena za čišćenje DPF filtera od 60 evra pa naviše, u zavisnosti od oštećenja.