Zdravo radno okruženje možemo posmatrati kroz dva aspekta, kroz kolege sa kojima radimo i delimo radni prostor i na sam radni prostor. Radni prostor i kolege zajedno čine radno okruženje i u narednom tekstu ćemo se ukratko osvrnuti na nekoliko uslova koji bi morali da budu ispunjeni da u konačnom svako od nas bude zadovoljan i ispunjen poslom koji radi.  Dobro, dobro postoji i treći uslov, a taj je da volite svoj posao, ali o tome neki drugi put 😊.

Foto https://www.pexels.com/@ivan-samkov

Kolege su ono što zaista čini firmu. Uspešna firma ne nastaje bez sjajnih kolega.

Pozitivan timski duh i ljudi koji zajednički udružuju snage u cilju postizanja većeg cilja čine dobitnu kombinaciju. Postoji afrička poslovica; „Ako želite da idete brzo idite sami, ako želite da odete daleko idite zajedno“.

Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata poslovanja, ali i samog života. Negovanje dobre komunikacije neophodno je u svakoj firmi. Uverite se da je vaš radni prostor dizajniran da pomogne vašim ljudima da komuniciraju i efikasno sarađuju. Budite poput najvećih kompanija i dizajnirajte svoj radni prostor u skladu potrebama zaposlenih.

Produktivan radni prostor je neophodan da pomogne vašim zaposlenim da rade najbolje što mogu bez ograničenja  kreativnosti i fokusiranosti na radne zadatke.

Unutar svakog “pametno” dizajniranog poslovnog prostora imamo delove koji olakšavaju niz aktivnosti koje obavljaju vaši zaposleni.  Najnovija istraživanja pokazuju da je kancelarijska oprema , lepo dizajnirana i funkcionalna, podjednako važna kao i sam radni prostor. Najkompletniju ponudu za kancelarijski materijal Beograd , možete pogledati na prethodnom linku.

Tehnologija u vašem radnom prostoru mora biti adekvatna vašim potrebama, i omogućiti najproduktivniji rad vašim ljudima.

Dobra akustika je važna u svakom prostoru. Višak buke umanjuje se ugradnjom teksturiranih panela, ekrana za sto ili pregradama. Pomozite svojim ljudima da se koncentrišu na posao.

Današnji mladi ljudi traže više od plata i beneficija zaposlenih a to je fleksibilan rad, kako u pogledu lokacije tako i vremena provedenog u kancelariji.

I na kraju trebalo bi da volimo svoj posao, ali koliki nas je broj ?! O tome neki drugi put kako smo rekli na početku teksta.