Otkup pica


Alkoholna pića su sva ona pića koja sadrže između 3 i 80% etanola. Dobijaju se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina koje sadrže šećer ili skrob, ili se pripređuju mešanjem ekstrakta, esencija i vode sa etanolom.

Među prvim alkoholnim pićima, pojavilo se pivo i to kod starih Egipćana koji su upotrebljavali fermentirana zrna žitarica za pripremanje različitih oblika piva. Vino se pojavilo nakon piva, i smatra se da se vinova loza počela uzgajati pre oko 7000 godina na prostoru između današnje Turske, Gruzije i Jermenije, odakle se širila prema Indiji, Palestini i Egiptu. Sa druge strane, postoji naučnici koji smatraju da se vinova loza pojavila oko Sredozemlja, i da su kasnije Grci preneli u ostale delove sveta. Tokom srednjeg veka, katolička crkva je domirala proizvodnjom vina u Evropi, a naročito je bio poznat monaški red po imenu benediktanci, nazvani po osnivaču Sv. Benediktu iz Nursije. Nakon pojave i vina, pojavila su se žestoka pića.

Vrste alkoholnih pića

Kada je reč o alkoholnim pićima, ona se mogu podeliti na nekoliko vrsta i to ba više načina. Prvi način je prema jačini, i tako se dele na slaba (pivo, vino), srednje jačine (likeri, vermut) i jaka (rakija, viski, džin, rum, konjak). Pored ove podele, postoji i podela prema načinu proizvodnje, i razlikuju se alkoholna pića koja se proizvode bez primene destilacije i ona koja se proizvodi uz primenu destilacije. Bez primene destilacije proizvodi se pivo i vino koji sadrže od 5 do 20% etanola. Pića koja se proizvode destilacijom su uglavnom jaka i sadrže od 12 do 55% etanola.

Otkup alkoholnoh pića i cena

Kada je reč o alkoholnim pićima, često se dešava da se pojavljuju oglasi, stranice za otkup alkoholnih pića, a jedini uslov je da to budu neotvorene flaše. To ukazuje da nije bitno poreklo pića, i da prodavac ne mora da poseduje dokaz da je robu kupio. To dalje dovodi do toga da postoji mogućnost da se prodaje ukradena roba, i da ti proizvodi nisu prošli kontrolu kvaliteta pa samim tim se ne zna da li su ispravni ili nisu.

Tokom otkupa alkoholnog pića, postoji nekoliko koraka, a to su: kontaktiranje kupca, sastavljanje spiska, određivanje cene, preuzimanje robe i isplata. Što se tiče otkupa alkoholnoh pića, uglavnom se otkupljuje piće u tom gradu odakle je kupac, ali se dešava da se kupuje piće i u drugim gradovima ako je u pitanju neka veća količina. Otkup alkoholnog pića predstavlja jednu vrstu dodatnog posla koji na taj način predstavlja dodatan mesečan prihod.

Kada je reč o cenama otkupa alkoholnog pića, ona zavisi od vrste alkohola koji se prodaje, kao i od samog brenda tog alkohola. Najviše cene imaju viski i šampanjac, a najmanje cene rakije. Kada je u pitanju viski, flaša ovog pića koja iznosi oko 2500 dinara pa naviše, može se prodati za sumuz od 1000 do 1200 dinara. Sa druge strane, kada je u pitanju rakija, cena iznosi oko 400 dinara po flaši, i to najviše zavisi od ukusa same. Rakija od šljive (šljivovica) je dosta jeftinija od drugih vrsta poput dunjovače, medovače, itd. 

Ukoliko želite da prodate nepotrebno alkoholno piće posetite sajt https://otkuppica.rs/ gde možete pronaći više informacija o otkupu pića.